Bedömningsregler och klassindelning

 

 

 

 

Bedömningsregler och klassindelning

American Car Show i Norrtälje vill med sin utställning och dess priser premiera bilar som är omsorgsfullt renoverade, bevarade och/eller skickligt ombyggda. Domarjuryn beaktar i detta arbete ett fordons olika förutsättningar som utgångsobjekt och väger in detta med det utställda skicket.

På förekommen anledning vill vi understryka att bilens ursprungliga exklusivitet såsom antal exemplar tillverkade, importerade eller bevarade inte påverkar denna bedömning. Gjorde vi så skulle vissa bilmodeller favoritiseras vilket inte nödvändigtvis är detsamma som de finaste bilarna och dess ägare får pris.

Inte heller anser vi att fabriksnya, eller näst intill nya bilar ska bedömas för sitt skick ur samma perspektiv som en motsvarande äldre renoverat eller bevarat fordon. Det är arrangörens målsättning att vara så rättvis som möjligt i bedömningen och med
klassindelningen hoppas vi att liknande fordon i så stor möjlighet som möjligt ska tävla mot varandra.

Domarjuryn förbehåller sig rätten att bedöma vilken klass som anses passande och vilka faktorer som ska beaktas när vinnande fordon utses.

Showen 
Utöver denna tillställning bjuds det på Power Boats i hamnbasängen, Swap Meet och veterantraktorer samt underhållning på scen hela dagen.
Tider: Utställande bilar 07:00 publik 10:00-17:30 Entré: 150:- Barn under 12 år i målsmans sällskap gratis.

Festen på Yankee Ranch, 17:00 drar årets fest igång på Motorgården, Görla. Information om banden hittar du på sidan Program. På området finns det försäljning av mat och dryck.
Tider: 17:00-03:00 Entré 100 Kronor och 18år, OBS! Barn i målsmans sällskap gäller inte!!!

Huvudsponsorer

Sponsorer