Bedömningsregler och klassindelning

American Car Show i Norrtälje vill med sin utställning och dess priser premiera bilar som är omsorgsfullt renoverade, bevarade och/eller skickligt ombyggda. Domarjuryn beaktar i detta arbete ett fordons olika förutsättningar som utgångsobjekt och väger in detta med det utställda skicket.

På förekommen anledning vill vi understryka att bilens ursprungliga exklusivitet såsom antal exemplar tillverkade, importerade eller bevarade inte påverkar denna bedömning. Gjorde vi så skulle vissa bilmodeller favoritiseras vilket inte nödvändigtvis är detsamma som de finaste bilarna och dess ägare får pris.

Inte heller anser vi att fabriksnya, eller näst intill nya bilar ska bedömas för sitt skick ur samma perspektiv som en motsvarande äldre renoverat eller bevarat fordon. Det är arrangörens målsättning att vara så rättvis som möjligt i bedömningen och med
klassindelningen hoppas vi att liknande fordon i så stor möjlighet som möjligt ska tävla mot varandra.

Domarjuryn förbehåller sig rätten att bedöma vilken klass som anses passande och vilka faktorer som ska beaktas när vinnande fordon utses.
Burn out Competition 
I år har vi ordnat ett större men begränsat utrymme där Du kan visa vad ordet Drifting innebär, som vanligt sker all uppvisning på egen risk utan arrangörens ansvar.
Regler deltagare
Varje deltagare får två minuter (2 min) på sig för att visa vad man kan Följer Du inte reglerna blir Du automatiskt diskvalificerad.
Arrangören förbehåller sig rätten att avlägsna deltagare som inte följer ovanstående punkter. Avlägsnande sker med traktor, front lastare. OBS ALLT DELTAGANDE SKER PÅ EGEN RISK! Arrangören avsäger sig allt ekonomiskt ansvar.
Tävlings Showa, så mycket det går och visa vad Du kan på 2 minuter.
Bedömning
Deltagarna bedöms av arrangörens egna dommare.
Publik
Om Ni inte följer arrangörens säkerhets anvisningar så kommer tävlingen att avbrytas.
Showen 
Utöver denna tillställning bjuds det på Power Boats i hamnbasängen, Swap Meet och veterantraktorer samt underhållning på scen hela dagen.

Tider: Utställande bilar 07:00 publik 10:00-17:30 Entré: 150:- Barn under 12 år i målsmans sällskap gratis.
Festen  på Yankee Ranch 17:00 drar årets fest igång på Motorgården, Görla. Information om banden kommer På området finns det försäljning av mat och dryck. Tider: 17:00-03:00 Entré 100 Kronor och 18år, OBS! Barn i målsmans sällskap gäller inte!!!

Huvudsponsorer

Sponsorer