Best in show

 

 

 

 

Klasser – Juryns Val/Best In Show

Resultat 2017

Buick Super Riviera 1952 , blå
Ulf Kusendal

Best in Show, Juryns egna pris för att premiera exceptionellt
bra bil som prioriterar att komma till utställningen.
Pris i klassen är 10 000 kronor + Pokal.

Huvudsponsorer